« Назад

България втора по ръст на строителната дейност в ЕС през април

16 юни 2013

През април 2013 бе отчетен 2% ръст на строителството в Европейският Съюз, след 1,8-процентовият спад през март. Данните за общият спад в строителният бранш през 2013 година отново бе потвърден, тъй като в сравнение с април 2012 година се вижда отрицателен ръст от 6,6%.

Във всички 27 страни от еврозоната строителните дейности са се увеличили средно с 0,9% за четвъртия месец, но на годишна база има спад от 5,9%. Въпреки това, април е бил с по-добри показатели от март.

Според изнесените данни в от 15 страни-членки на ЕС за началото на второто тримесечие, в 8 от тях има ръст, докато в 7 все още спада продължава. Свиването в строителният бранш е най-силно в Полша, Румъния и Испания, а на обратният полюс са Португалия, Италия и Германия.

Погледнато на годишна база, цели 12 страни показват намаляване на строителната продукция, докато само 3 са с ръст. Най-свит е пазарът на жилищно и инженерно строителство в Полша, Испания, Словения и Португалия, а с най-добри показатели са Унгария, България и Швеция, съответно с 9,8%, 3,9% и 2,5%.

20132012
Всички новини